С внимание към жените 60+

С внимание към жените 60+

Тази категория жени са в трудоспособна възраст, но при 90% от тях вече има установени костноставни проблеми, хормонален дисбаланс, нарушена обмяна и др.

Чрез апарат L250 от Hypoxi ние даваме възможност на жените да провеждат тренировки за подпомагане на общата обмяна и освобождаване на упоритите мастни депа, за стимулиране на кръвообращението в зоните, с изразен дрениращ ефект на лимфната и венозната системи.

Тренировката се провежда при ергономична позиция на тялото и облекчено изходно положение за долни крайници.

Цена: 600 лв.
Времетраене: Едномесечен курс от 12 посещения