HYPOXI Комбинация (два уреда)

HYPOXI Комбинация (два уреда)

Цена :1180 лв. 890 лв.

Включва редуциране на мастни натрупвания в съответната зона и лечение на целулит, подобряване еластичността на кожата.

Времетраене: 12 процедури за един месец. Продължителност на една процедура: 60 мин.